Getingar

Getingar och getingbon

Getingar är nyttiga insekter som håller ner mängden av många andra insekter som är skadedjur i våra trädgårdar, särskilt under våren och försommaren. Men när getingarna blir för många och kommer för nära hus och uteplatser så upplever en del människor det som obehagligt. Dessutom kan det vara direkt farligt för dem som är allergiska mot getingstick. Ska du ta bort getingbon själv så gör det på våren när bona fortfarande är små.
Läs mer om getingar på Anticimex hemsida anticimex.se