Kvarnmott

Mottfjärilar

Det finns många olika varianter av förrådsmott. I Sverige är de vanligaste; Kvarnmott, Mandelmott, Kakaomott och Fruktmott. De vuxna fjärilarna gör ingen skada. Larverna orsakar mest problem genom att de spinner trådar när de kryper omkring i den vara de angripit. Detta kan leda till att varorna klumpar ihop sig och börjar mögla.
Läs mer om kvarnmott på Anticimex hemsida anticimex.se