Möss

Bli av med möss i huset!

Möss gnager på det mesta som de kommer åt, men den största risken med möss i en fastighet är att de kan ställa till med kortslutningar och liknande, eftersom de gärna gnager på elledningar. I värsta fall kan skadan ge upphov till brand. Minska problemen med möss genom att sätta ut musfällor och täppa till öppningar i fasaden.

Antiximex åtgärdstrappa
1. Förebygga
2. Mekaniska åtgärder
3. Bekämpningsmedel

Läs mer om Möss på Anticimex hemsida, klicka här.