Brandsäkerhet

Varje år dör och skadas människor i bränder. Dessutom går stora ekonomiska och emotionella värden upp i rök. Med rätt utrustning och ändrat beteende kan du minska risken för att drabbas. 

Här hittar du produkter som kan förebygga brand, exempelvis elsäkerhetsprodukter och åskskydd. Vi har även brandsläckare och brandvarnare i vårt sortiment.