Vatten & Fukt

Förebygg fukt- och vattenskador genom att vara uppmärksam

Fukt- och mögelskador är ett vanligt problem i såväl gamla som nya hus. Ett bra sätt att förhindra eller begränsa skaderisken att vara extra uppmärksam på de ställen där huset löper störst risk att drabbas. Här hittar du olika produkter som du kan själv använda för att minska risken för fukt- och vattenskador.

Behöver du hjälp med installation av t.ex vattenfelsbrytare?

Säkervatten.se hittar du certifierade installatörer.