Vattenfelsbrytare

Använder mätning och/eller sensorer för att övervaka hela tappvattensystemet och identifiera läckage samt stänga av vattnet centralt. Vattenfelsbrytaren installeras på inkommande vattenledning direkt efter vattenmätaren och har en inbyggd flödes och tryckmätning, vilket innebär att vattnet även stängs vid små läckage i systemet

Varje år drabbas tusentals hem av vattenskador.
Vattenskador är besvärliga och kostsamma, många av dessa skulle kunna förhindras med en vattenfelsbrytare.


Folksampris på Grohe Sense Guard vattenfelsbrytare


Just nu har vi ett erbjudande där du till ett extra bra pris kan köpa Grohe Sense Guard vattenfelsbrytare. Du får då upp till 10 procent i rabatt på din villaförsäkring och/eller fritidshusförsäkring om du har en godkänd vattenfelsbrytare installerad och underlägg till dina vitvaror och diskbänk. 
Underläggen som du behöver är:
Kyl- och Frysunderlägg
Disk- och Tvättmaskinsunderlägg 
Diskbänksinsats.

 

Vattenfelsbrytare bör installeras av en godkänd installatör.