Flugor/Myggor

Flugor, bananflugor och myggor

Småflugor och myggor kan förekomma inomhus. Fruktflugor (kallas också ättiksflugor eller bananflugor) och sorgmyggor, gräsflugor, vindsflugor och fjärilsmyggor är några av de vanligaste flygfäna som irriterar och stör i våra hem. Det är alltid viktigt att hitta den plats där de utvecklas och hantera dem där. I Sverige är myggor och flugor inte farliga, men på fel plats kan de vara störande och orsaka obehag. Läs mer om flugor och myggor på anticimex.se